a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky a nařízení > Dodatek č.1 k obecně záv. vyhl Obce Chudenice č.16/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Dodatek č.1 k obecně záv. vyhl Obce Chudenice č.16/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

DODATEK č.1

 

 

k obecně závazné vyhlášce Obce Chudenice č. 16/2004

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

 

I.

 

Upravuje se obsah článku 4 – sazba poplatku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu takto:

 

  1. z částky 100,- Kč na částku 250,-Kč za osobu uvedenou v čl. 2 a kalendářní rok obecně závazné vyhlášky obce Chudenice č. 16/2004.

  2. částka 250,- Kč za osobu uvedenou v čl. 2 a kalendářní rok stanovená na základě skutečných nákladů obce předcházejících roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu se nemění.

  3. Výše poplatku za likvidaci komunálního odpadu pro podnikatele je stanovena takto:

 

  • pro sídlo firmy v obci - sazba - 550,- Kč/rok

  • pro sídlo firmy mimo obec - sazba - 1 150,- Kč/rok

  • pro zámek Lázeň - sazba - 2 150,- Kč/rok

 

 

 

II.

 

Přehled nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu

 

počet fyz.osob počet fyz.osob počet fyz.os skutečné náklady

podle čl.2, podle čl. 2, celkem v Kč na osobu na sběr Kč na osobu

odst.1 k odst.2 podle čl. 2 a svoz netř. podle č.2 podle čl. 2

zákona k 31.12.2004 k 31.12.2004 kom.odp.za r.2004 - skutečné

31.12.2004

 

681 115 796 285 275 359 250

 

 

 

III.

 

Úprava čl. 13 obecně závazné vyhlášky: Osvobození: Od poplatku jsou dále osvobozeni:

3. osoby těžce zdravotně postižené, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P

 

 

IV.

 

Ostatní ujednání obecně závazné vyhlášky obce Chudenice č. 16/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se nemění.

 

V.

 

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1.1.2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................... …........................................................

Bc. David J. Klíma Mgr. Vladimír Svatoň

starosta obce místostarosta obce