a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky a nařízení > Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Zastupitelstvo Městyse Chudenice se na svém zasedání dne 30.5.2007 usnesením v bodě č.9 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Na základě uzavřené smlouvy mezi Městysem Chudenice a Městem Švihov o vytvoření společného školského obvodu je území Městyse Chudenice částí školského obvodu Základní školy a Mateřské školy Švihov, příspěvkové organizace se sídlem Školní 343, 340 12 Švihov zřízené Městem Švihov.

 

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. října 2007.

 

 

 

............................................

Mgr. Vladimír Svatoň
místostarosta

............................................ 

Bc. David J. Klíma
 starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 31.10.2007