a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky a nařízení > Obecně závazná vyhláška o používání zábavných pyrotechnických výrobků

Obecně závazná vyhláška o používání zábavných pyrotechnických výrobků

 

Obecně závazná vyhláška o používání zábavných pyrotechnických výrobků 

Obecní zastupitelstvo obce Chudenice se podle §36, odst. 1, písm. h) zákona č. 367/90 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usneslo dne 9.12.1997 vydat podle § 16, odst. 1 tohoto zákona obecně závaznou vyhlášku o používání zábavných pyrotechnických výrobků.

 

Čl. 1

Závaznost vyhlášky 

  1. Vyhláška řeší používání zábavných pyrotechnických výrobků na veřejných prostranstvích v obvodu obce Chudenice.

  1. Vyhláška je závazná pro všechny fyzické i právnické osoby.

 

Čl. 2

Zákaz 

Zakazuje se používat (odpalovat) zábavné pyrotechnické výrobky jako jsou světlice, petardy, dělbuchy, praskavky a jiné výrobky, které způsobují hluk a nebezpečí úrazu.

 

Čl. 3

Sankce 

Za nedodržení ustanovení obecně závazné vyhlášky lze uložit pokutu podle § 48 zák. č. 200/90 Sb. O přestupcích ve znění pozdějších předpisů až do výše 500,- Kč.

 

Čl. 4 

Tato vyhláška nabývá platnosti 15. dnem po vyvěšení na úřední tabuli.

 

 

Chudenice dne 10.12.1997

 

 

 

.............................................. …...................................................

Jana Dostálová                                       Karel Kacerovský

 

 

Vyvěšeno: 11.12.1997