a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Finance > Rozpočet obce > Rozpočet obce na rok 2009

Rozpočet obce na rok 2009

PŘÍJMY

 

                 obsah                                                                  položka                            Kč

  

daň z příjmu fyz.os.ze závislé činnosti                                    1111                   1 150 000

 

daň z příjmu fyz.os.z samost.výdělečné činnosti                    1112                      350 000

 

daň z příjmu fyz.os. z kapitálových výnosů                           1113                      100 000

 

daň z příjmu právnických osob                                               1121                  1 700 000

 

DPH                                                                                            1211                  2 700 000

 

poplatek – likvidace komunálního odpadu                             1337                     358 950

 

               - ze psů                                                                        1341                       14 800

 

správní poplatek                                                                        1361                       20 000

 

daň z nemovitostí                                                                       1511                     450 000

 

neinv.dotace od PK na státní správu                                        4112                    115 524

 

ÚP -dotace na mzdy                                                  ÚZ 13101 4116                      60 000

 

ÚP – dotace na mzdy z EU                                       ÚZ 13234 4116                      80 000

 

příjmy z rozpočtu hypoteční účet a účet u WS

 

             ( na úroky + splátky úvěru )                                       4134                  2 020 000

 

příjmy z rozpočtu na sociální fond – z mezd                           4139                    106 000

 

lesy – za dřevo                                                                     1031 2111                   400 000

 

vodné                                                                                    2310 2111                   550 000

 

stočné                                                                                    2321 2111                  310 000

 

ZŠ  -  pronájem tělocvičny                                                  3113 2132                     4 000

 

muzeum – vstupné                                                               3315 2111                   200 000

 

               - za pronájem místnosti při svatbách                3315 2132                     12 000

 

propagační předměty                                                          3319 2112                     70 000

 

Bolfánek – vstupné                                                              3321 2111                   200 000

 

koupaliště – vstupné                                                            3429 2111                       5 000

 

bytová výstavba – nájmy z bytů                                         3611 2132               2 354 843

 

                    - úroky z účtů u banky HB a WS                  3611 2141                          300

 

                    - za prodej bytu                                                3611 3112               1 300 000

 

bytové hospodářství – nájmy                                               3612 2132                    48 375

 

nebytové hospodářství – nájmy                                           3613 2132                  159 935

 

pohřebnictví – za hroby                                                        3632 2111                      3 730

 

místní hospodářství – služby(odvozy,půjčovné...)              3639 2111                    20 000

 

                      - za pronájem pozemků                                 3639 2131                      6 900

 

plynofikace – z prodeje plynu                                              3633 3113                1 565 000

 

odpadové hospodářství – za tříděný odpad                        3722 2111                      80 000

 

místní správa – služby (kopírování, fax....)                         6171 2111                        5 000

 

                       - příjmy z úroků na BÚ                                 6171 2141                       1 000

 

sociální fond – příjmy z úroků na BÚ                                  6310 2141                         100

 

                      celkem                                                                                             16 521 457

 

                                                                                                                              =========

       

VÝDAJE

 

                        obsah                                                                   položka                         Kč

  

rybníky    – oprava rybníku v Bezpravovicích                       1070 5171                    300 000

  

lesy            - materiál                                                                  1031 5139                      10 000

 

                 - odměny – práce v lese                                            1031 5021                      70 000

 

                 - služby (těžba, vyžinování, sázení...)                      1031 5169                    150 000

 

                 - správcovství                                                            1036 5169                     115 200

  

silnice       - materiál                                                                    2212 5139                      10 000

 

                 - služby                                                                       2212 5169                        5 000

 

                 - opravy a udržování                                                 2212 5171                      70 000

 

                  - územní dopravní obslužnost                                  2212 5193                      43 320

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

 

vodovod –     platy zaměstnanců                                                 2310 5011                       24 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

       •                         

        SP za obec z platů                                                  2310 5031                         6 240                 


                                

 

                                

       •                         

        ZP za obec z platů                                                  2310 5032                         2 160


                                

 

                                

       •                         

        materiál                                                                  2310 5139                         5 000      


                                

 

                                

       •                         

        pohonné hmoty                                                        2310 5156                         7 000


                                

 

                                

       •                         

        el.energie                                                                 2310 5154                     105 000


                                

 

                                

       •                         

        za odběr podzemní vody                                        2310 5163                      50 000


                                

 

                                

       •                         

        služby ( rozbory...)                                                   2310 5169                      60 000


                                

 

                                

       •                         

        opravy a udržování                                                 2310 5171                    150 000


                                

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

ČOV        -     platy zaměstnanců                                                  2321 5011                       36 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

       •                         

        SP za obec z platů                                                   2321 5031                         9 360


                                

 

                                

       •                         

        ZP za obec z platů                                                  2321 5032                         3 240


                                

 

                                

       •                         

        materiál                                                                   2321 5139                        5 000


                                

 

                                

       •                         

        el.energie                                                                 2321 5154                      90 000


                                

 

                                

       •                         

        pohonné hmoty                                                         2321 5156                       7 000


                                

 

                                

       •                         

        služby ( rozbory....)                                                   2321 5169                     60 000


                                

 

                                

       •                         

        opravy a udržování                                                 2321 5171                    200 000


                                

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

ZŠ              -     odměny – úklid                                                        3113 5021                    24 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

        •                             

         el.energie – byt školníka                                         3113 5154                    10 000


                                     

 

                                     

        •                             

         služby ( revize, čištění komínů....)                          3113 5169                   14 000


                                     

 

                                     

        •                             

         opravy a udržování                                                 3113 5171                      5 000


                                     

 

                                     

        •                             

         neinv.dotace obcím na žáky                                    3113 5321                    50 000


                                     

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

 

                                                                       

 

MŠ              -     odměny                                                                    3119 5021                    54 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

        •                             

         neinv.příspěvek zřízeným PO                               3119 5331                   250 000


                                     

 

                                     

        •                             

         oprava chodníku                                                    3119 5171                   100 000


                                     

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

knihovna     -     platy zaměstnanců                                                 3314 5011                    80 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

         •                                 

          SP za obec z platu                                                  3314 5031                    20 800


                                          

 

                                          

         •                                 

          ZP za obec z platu                                                  3314 5032                      7 200


                                          

 

                                          

         •                                 

          knihy, časopisy, tisk....                                            3314 5136                    20 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          materiál                                                                 3314 5139                      1 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          el.energie                                                               3314 5154                     50 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          uhlí                                                                         3314 5155                    45 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          telefonní poplatky                                                   3314 5162                      8 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          ost.služby                                                               3314 5169                 10 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          opravy a udržování                                                3314 5171                  1 000


                                          

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

muzeum       -     platy zaměstnanců                                                 3315 5011                210 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

         •                                 

          odměny – průvodci                                                 3315 5021                  60 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          SP za obec z platu                                                  3315 5031                  54 600


                                          

 

                                          

         •                                 

          ZP za obec z platu                                                  3315 5032                  18 900


                                          

 

                                          

         •                                 

          materiál                                                                  3315 5139                  20 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          el.energie                                                                3315 5154                  72 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          pohonné hmoty                                                        3315 5156                   1 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          telefonní poplatky                                                    3315 5162                 15 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          ostatní služby                                                           3315 5169                 70 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          opravy a udržování                                                 3315 5171               200 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          pohoštění – brigády                                                 3315 5175                10 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          projektová dokumentace                                        3315 6121                 30 000


                                          

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

 

             

 

kultura          -     odměna za vedení kroniky (r. 2007,2008,2009)    3319 5021                 18 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

         •                                 

          propagační předměty                                             3319 5138                 70 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          materiál                                                                  3319 5139                 10 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          ostatní služby                                                          3319 5169                 10 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          blahopřání                                                               3319 5194                15 000


                                          

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

Bolfánek         -     odměna průvodci                                                   3321 5021                 80 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

          •                                     

           materiál                                                                  3321 5139                   1 000


                                               

 

                                               

          •                                     

           el.energie                                                                3321 5154                   5 000


                                               

 

                                               

          •                                     

           služby ( zhotovení vstupenek )                               3321 5169                 12 000


                                               

 

                                               

          •                                     

           oprava schodů                                                        3321 5171                150 000


                                               

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

Sokolovna       -     oprava střechy                                                       3326 5171                   50 000

  

Kaple sv. Anny -   oprava střechy                                                       3326 5171                   70 000

  

Zvoničky          -    oprava ( Bezpravovice, Slatina )                          3326 5171                 100 000

  

rozhlas              -    opravy a udržování                                               3341 5171                   30 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

          •                                     

           poplatky OSA                                                        3341 5192                    2 400


                                               

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

hřiště Jalovčí    -     projektová dokumentace                                    3412 6121                  40 000

  

tělových.činnost -    příspěvek Sokol Chudenice                                3419 5222                  15 000

  

dětské hřiště       -    materiál                                                                3421 5139                    5 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

           •                                         

            opravy a udržování                                             3421 5171                  20 000


                                                    

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

koupaliště           -     materiál                                                               3429 5139                   4 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

           •                                         

            el.energie                                                             3429 5154                 30 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            opravy a udržování                                            3429 5171                 20 000


                                                    

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

ZS                        -     odměny – úklid                                                   3511 5021                 12 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

           •                                         

            materiál                                                             3511 5139                   2 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            el.energie                                                           3511 5154                  35 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            uhlí                                                                    3511 5155                  50 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            telefonní poplatky                                            3511 5162                   2 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            služby ( revize,čištění komínů...)                    3511 5169                   3 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            opravy a udržování                                         3511 5171                   3 000


                                                    

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

bytová výstavba  -     materiál                                                            3611 5139                   2 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

           •                                         

            stromky k výstavbě                                           3611 5139                 20 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            DKP – anténní zesilovače                                3611 5137                 39 151


                                                    

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

           •                                         

            úroky z úvěrů u HB a WS                               3611 5141             1 408 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            el.energie                                                          3611 5154                   5 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            poplatky z účtů                                                3611 5163                 10 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            stavby                                                              3611 6121             1 482 290


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            opravy ( vícepráce )                                        3611 5171                  73 500


                                                    

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

veř.osvětlení         -     materiál                                                           3631 5139                    8 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

           •                                         

            el.energie                                                          3631 5154                160 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            opravy a udržování                                         3631 5171                  30 000


                                                    

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

pohřebnictví         -     materiál                                                           3632 5139                    1 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

           •                                         

            opravy a udržování                                        3632 5171                    3 000


                                                    

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

plynofikace            -    úroky z úvěru                                                  3633 5149                  75 000

  

územní plán           -    dokumentace                                                   3635 6119                250 000

  

místní hospodářství-   platy zaměstnanců                                         3639 5011                750 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

           •                                         

            SP za obec z platů                                           3639 5031                195 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            ZP za obec z platů                                          3639 5032                  60 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            ochranné pomůcky                                        3639 5132                   4 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            DKP – sekací hlava                                        3639 5137                 21 500


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            materiál                                                           3639 5139                 40 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            pohonné hmoty                                               3639 5156                 90 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            telefonní poplatky                                           3639 5162                  3 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            pojištění vozidel                                              3639 5163                  2 170


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            ostatní služby                                                   3639 5169                   3 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            nájemné – čekárna Lučice                              3639 5164                  1 200


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            opravy a udržování                                         3639 5171                25 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            daň z převodu nemovitostí                              3639 5362                     570


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            vykoupení pozemku na náměstí                    3639 6130               140 000


                                                    

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

nebezpečný odpad  -    odvozy                                                              3721 5169                30 000

  

komunální odpad   -     odvozy                                                             3722 5169               550 000

  

velkoobjemový odpad- odvozy                                                             3723 5169                57 000

  

veřejná zeleň           -     služby ( prořezávky.....)                                 3745 5169                50 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

           •                                         

            projektová dokumentace – náměstí             3745 6121              160 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            žádosti o dotace z EU                                    3745 6121              300 000


                                                    

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

hasiči                        -     materiál                                                          5512 5139                  4 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

           •                                         

            el.energie                                                       5512 5154                15 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            pohonné hmoty                                              5512 5156                10 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            školení                                                            5512 5167                   2 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            služby ( revize, STK.....)                               5512 5169                  5 000


                                                    

             


                                                    

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

 

Obecní zastupitelstvo-   odměny členům OZ                                      6112 5023               680 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

           •                                         

            SP za obec z odměn                                     6112 5031              130 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            ZP za obec z odměn                                    6112 5032                55 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            knihy, tisk                                                     6112 5136                  3 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            telefonní poplatky                                       6112 5162                40 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            cestovné                                                       6112 5173               60 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            pohoštění                                                     6112 5175                 1 000


                                                    

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

místní správa              -     platy zaměstnanců                                       6171 5011             580 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

           •                                         

            odměny – úklid                                             6171 5021              48 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            SP za obec z platů                                          6171 5031            150 800


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            ZP za obec z platů                                          6171 5032             46 400


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            povinné pojistné na úrazové pojištění       6171 5038                9 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            knihy, časopisy, tiskoviny                             6171 5136             10 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            materiál                                                          6171 5139             40 625


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            úroky z půjčky                                                6171 5149               1 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            el.energie                                                       6171 5154            115 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            uhlí                                                                6171 5155             90 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            poštovné                                                         6171 5161            20 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            telefonní poplatky                                         6171 5162            30 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            poplatky banka                                             6171 5163           30 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            právnické služby                                           6171 5166           98 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            školení                                                            6171 5167              5 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            služby (revize,stravné,inzeráty.....)               6171 5169          120 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            opravy a udržování                                       6171 5171            40 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            cestovné                                                          6171 5173            20 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            pohoštění                                                       6171 5175            20 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            věcné dary                                                       6171 5194              8 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            platby daní a poplatků                                   6171 5362              4 600


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            penzijní připojištění                                       6171 5499            14 400


                                                    

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

sociální fond                -     poplatky z účtu                                              6310 5163             1 200

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

           •                                         

            převod ze soc.fondu na BÚ                           6330 5345         106 000


                                                    

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

pojištění                        -    poplatek – pojištění majetku                        6320 5163          120 358

  

účet u HB a WS           -     převod z BÚ na HÚ a WS ( na úroky

 

                                            z úvěrů,splátky úvěrů )                                6330 5345        2 020 000

  

vratka dotace z voleb                                                                                6402 5366               4 747

 

příspěvek na kostel v Chudenicích                                                          6409 5223             70 000

 

příspěvek do Sdružení Běleč                                                                    6409 5329               3 000

 

                                   celkem                                                                                            14 849 931

 

                                                                                                                                         =========

  

splátka dlouhodobého úvěru u HB                                                              8124         - 486 000

 

splátka dlouhodobého úvěru na plyn                                                          8124         - 333 336

 

splátka dlouhodobého úvěru u WS                                                              8124          -120 000

 

splátka krátkodobých půjčených prostředků                                             8114            -80 000

      

Příjem      -      rozpočet                                                 -            16 521 457,-   Kč

 

                                                                                                     ==============

     

Výdej        -        rozpočet                                               -             14 849 931,-   Kč

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 splátky dlouhodobých úvěrů              -                  939 336,-   Kč

 

                                     

 splátky krátkodob.půjč.prostř.         -                    80 000,-   Kč

 

                                     

 celkem                                                                15 869 267,-   Kč

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

 

                                                                                                      ==============

     

Rozdíl  -  příjmy  -  výdaje    =      652 190,-  Kč

 

                                                      ===========

     

Schváleno  OZ  dne   :

           

           

  

                                                                                                …..................................

 

                                                                                                  Bc. David J. Klíma

 

                                                                                                    starosta městyse

      

Vyvěšeno  :

   

Sejmuto    :