a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky a nařízení

Vyhlášky, nařízení, rozhodnutí a pravidla

Obecně závazné vyhlášky

Název obecně závazné vyhlášky Účinnost
OZV č. 1-2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, tříděni, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 15.04.2016
OZV č. 1-2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tříděni, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 11.12.2015
OZV č. 1/2011 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 28.01.2016
OZV č. 1/2009 - POŽÁRNÍ ŘÁD 25.02.2009
OZV obce Chudenice o místních poplatcích 15.05.2008
Vyhláška č. 1/1998 o čistotě, veřejném pořádku a životním prostředí 15.05.2008
Vyhláška, kterou se vydává řád pohřebiště 15.05.2008
Novela Obecně závazné vyhlášky o úhradě vodného a stočného 15.05.2008
OZV č.1/2004 o zákazu volného pobíhání zvířat a zajištění čistoty veřejného prostranství 14.05.2008
OZV č. 2/2007, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 31.10.2007
OZV o používání zábavných pyrotechnických výrobků 26.12.1998


Nařízení

Název nařízení Účinnost
Územní rozhodnutí- připojení vrtu, dostavba vodovodu 29.03.2016
Nařízení obce Chudenice č.3/2005, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti chodníků 1.12.2005
Nařízení obce Chudenice č.2/2005, o ochraně ovzduší o zákazu spalování některých druhů tuhých paliv  15.7.2005

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací