a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Finance > Rozpočet obce > Rozpočet městyse Chudenice na rok 2010

Rozpočet městyse Chudenice na rok 2010

PŘÍJMY

 

                 obsah                                                                  položka                            Kč

  

daň z příjmu fyz.os.ze závislé činnosti                                    1111                      975 000

 

daň z příjmu fyz.os.z samost.výdělečné činnosti                    1112                      297 000

 

daň z příjmu fyz.os. z kapitálových výnosů                           1113                        85 000

 

daň z příjmu právnických osob                                               1121                  1 445 000

 

DPH                                                                                            1211                  2 295 000

 

poplatek – likvidace komunálního odpadu                             1337                     358 760

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

       •                         

        ze psů                                                                    1341                       15 600


                                

 

                                

       •                         

        za užívání veř.prostranství                                 1343                       10 000


                                

 

                                

       •                         

        z ubytování                                                           1345                           500


                                

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

 

odvod z výtěžku výh.hr.automatů                                             1351                      12 225    

 

správní poplatek                                                                        1361                       20 000

 

daň z nemovitostí                                                                       1511                     450 000

 

neinv.dotace od PK na státní správu                                        4112                    388 927

 

ÚP – dotace na mzdy z EU                                       ÚZ 13234 4116                    150 000

 

příjmy z rozpočtu hypoteční účet a účet u WS

 

             ( na úroky + splátky úvěru )                                       4134                  2 220 000

 

příjmy z rozpočtu na sociální fond – z mezd                           4139                    107 352

 

lesy – za dřevo                                                                     1031 2111                   400 000

 

vodné                                                                                    2310 2111                   550 000

 

stočné                                                                                    2321 2111                  350 000

 

odběr podz.vody – pokuta Žďár                                       23 69 2212                    50 000

 

muzeum – vstupné                                                              3315 2111                   200 000

 

               - propagační předměty                                       3315 2112                     30 000

 

Bolfánek – vstupné                                                              3321 2111                   200 000

 

               - propagační předměty                                        3321 2112                    25 000

 

koupaliště – vstupné                                                            3429 2111                     10 000

 

bytová výstavba – nájmy z bytů                                         3611 2132               2 305 308

 

                    - úroky z účtů u banky HB a WS                  3611 2141                       1 000

 

bytové hospodářství – nájmy                                              3612 2132                    33 132

 

nebytové hospodářství – nájmy                                          3613 2132                    84 934

 

pohřebnictví – za hroby                                                       3632 2111                      9 336

 

místní hospodářství   - za pronájem pozemků                   3639 2131                     5 079

 

                                    - věcné břemeno                               3639 2119                        600

 

plynofikace – z prodeje plynu                                             3633 3113               1 565 756

 

odpadové hospodářství – za tříděný odpad                       3722 2111                     80 000

 

sociální fond – příjmy z úroků na BÚ                                 6310 2141                          50

 

                      celkem                                                                                           14 730 559

 

                                                                                                                              =========

         

VÝDAJE

 

                        obsah                                                                      §                                    Kč

  

moštárna  - rekonstrukce                                                          1019                             150 000

   

lesy            - materiál,odměny,                                                   1031                             230 000

 

                    služby (těžba, vyžinování, sázení...)                      

 

                 - správcovství                                                            1036                             115 200

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

silnice       - materiál,služby                                                        2212                              15 000

 

                - územní dopravní obslužnost                                   2221                              44 940

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

vodovod –     platy zaměstnanců + SP + ZP,materiál,              

 

                     pohonné hmoty,el.energie,služby,                 

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

za odběr podzemní vody,opravy a udržování     2310                            309 160

 

                                

 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

ČOV        -     platy zaměstnanců + SP + ZP, materiál,

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

el.energie,pohonné hmoty,služby(rozbory..),

 

                                

opravy a udržování                                                2321                          220 240

 

                                

 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

budova bývalé ZŠ -odměny – úklid,opravy a udržování,

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

el.energie – byt školníka,                                      

 

                                     

služby ( revize, čištění komínů....),                       

 

                                     

neinv.dotace obcím na žáky                                  3113                         169 000

 

                                     

 

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

 

                                                                       

 

MŠ                -neinv.příspěvek zřízeným PO,odměny                  3119                         404 000

   

knihovna     -     platy zaměstnanců + SP + ZP,materiál,

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

         •                                 

          knihy, časopisy, tisk,el.energie,uhlí,telef.


                                          

          Polatky,opravy a udržování                                  3314                       248 900


                                          

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

   

muzeum       -     platy zaměstnanců,odměny průvodci,

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

SP,ZP,propagační předměty,materiál,

 

                                          

el.energie,pohonné hmoty,telef.poplatky,

 

                                          

ostatní služby,opravy a udržování,

 

                                          

pohoštění – brigády,muzejní sbírky,    

 

                                          

nájem movitých věcí                                            3315                       821 620

 

                                          

 

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

 

             

 

kultura          -     odměna za vedení kroniky (r. 2007,2008,2009 ,

 

                            2010),materiál,blahopřání                                      3319                      50 000

    

Bolfánek         -     odměna průvodci,materiál,el.energie,

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

služby,oprava,

 

                                               

příspěvek o.z.OTISK na opravu hájovny            3321                    761 000

 

                                               

 

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

Sokolovna       -     oprava střechy                                                       3326                       20 000

  

kaple sv. Anny -   oprava střechy                                                        3326                       35 000

   

rozhlas              -    opravy a udržování,poplatky OSA                     3341                        32 500

   

tělových.činnost -    příspěvek Sokol Chudenice                                3419                       10 000

   

dětské hřiště       -    materiál,opravy a udržování                             3421                        15 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

 

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

koupaliště           -     materiál,odměna,el.energie,

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

opravy a udržování                                            3429                       62 000

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

ZS                        -     odměny – úklid,materiál,el.energie,

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

uhlí,telef.poplatky,opravy a udržování,

 

                                                    

           •                                         

            služby ( revize,čištění komínů...)                      3511                      169 000


                                                    

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

   

bytová výstavba  -     materiál,el.energie,poplatky z účtů,

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

úroky z úvěrů u HB a WS,opravy                    3611                  1 510 600

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

   

bytové hospodářství – opravy                                                               3612                         5 000

   

veř.osvětlení         -     materiál,el.energie,opravy a udržování           3631                     205 000

   

pohřebnictví         -     materiál,opravy a udržování                            3632                         4 000

   

plynofikace            -    úroky z úvěru                                                     3633                       60 000

   

územní plán           -    dokumentace                                                    3635                        100 000

   

místní hospodářství-   platy zaměstnancůSP,ZP,ochranné

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

pomůcky,materiál,pohonné hmoty,

 

                                                    

telef.poplatky,ostatní služby,nájem

 

                                                    

z pozemků,opravy a udržování,

 

                                                    

vykoupení pozemku – lesa,cestovné              3639                    1 278 405

 

                                                    

 

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

nebezpečný odpad  -    odvozy                                                              3721                         30 000

  

komunální odpad   -     odvozy                                                             3722                       550 000

   

velkoobjemový odpad- odvozy                                                             3723                         75 000

   

veřejná zeleň           -     služby ( prořezávky.....),                                3745                      530 000

 

                                       náměstí-rekonstrukce

   

hasiči                        -     materiál,el.energie,pohonné hmoty,

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

školení,služby(revize,STK..),věcný dar,    

 

                                                    

DHM                                                             5512                        70 952

 

                                                    

 

 

                                                    

 

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

 

Obecní zastupitelstvo-   odměny členům OZ,SP,ZP,DHM,

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

telef.poplatky,cestovné,pohoštění,             

 

                                                    

materiál                                                         6112                      994 074

 

                                                    

 

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

místní správa              -     platy zaměstnanců,odměny,SP,ZP,

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

povinné pojistné na úrazové pojištění,     

 

                                                    

knihy, časopisy, tiskoviny,DHM,materiál,               

 

                                                    

el.energie,uhlí,poštovné,telef.poplatky,

 

                                                    

poplatky banka,právnické služby,školení

 

                                                    

služby (revize,stravné,inzeráty.....),         

 

                                                    

opravy a udržování,cestovné,pohoštění,

 

                                                    

platby daní a poplatků,penzijní připoj.      6171               1 501 373

 

                                                    

                                           

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

sociální fond                -     poplatky z účtu,                                              6310                     1 200

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

           •                                         

            převod ze soc.fondu na BÚ                           6330                  107 352


                                                    

             


                                                    

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

pojištění                        -    poplatek – pojištění majetku                        6320                  126 613

   

účet u HB a WS           -     převod z BÚ na HÚ a WS ( na úroky

 

                                            z úvěrů,splátky úvěrů )                                6330               2 220 000

   

příspěvek na kostel v Chudenicích                                                          6409                    50 000

 

DPH – odvod                                                                                              6409                 157 000

 

příspěvek do Sdružení Běleč + SMS                                                        6409                     4 600

 

                                   celkem                                                                                            13 463 729

 

                                                                                                                                         =========

   

splátka dlouhodobého úvěru u HB                                                              8124         - 410 400

 

splátka dlouhodobého úvěru na plyn                                                          8124         - 333 336

 

splátka dlouhodobého úvěru u WS                                                              8124         -330 000

 

dlouhodobé předplacené nájmy v čp. 161                                                   8124           -20 676

     

Příjem      -      rozpočet                                                 -            14 730 559,-   Kč

 

                                                                                                     ==============

     

Výdej        -        rozpočet                                               -             13 463 729,-   Kč

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 splátky dlouhodobých úvěrů              -               1 094 412,-   Kč

 

                                     

----------------------------------------------------------------------------------

 

                                     

 celkem                                                                14 558 141,-   Kč

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

 

                                                                                                      ==============

     

Rozdíl  -  rozpočtové příjmy  -  výdaje    =      1 266 830,-  Kč

 

                                                                            ===========

   

Rozdíl mezi rozpočtovými příjmy a výdaji a mezi splátkami dlouhodob.úvěrů -  172 418,-Kč

   

Schváleno  OZ  dne   :

  

Limitovaný příslib č. 1

    

                                                                                                …..................................

 

                                                                                                  Bc. David J. Klíma

 

                                                                                                    starosta městyse

         

Vyvěšeno  :

  

Sejmuto    :