a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky a nařízení

Vyhlášky, nařízení, rozhodnutí a pravidla

Sbírka právních předpisů

Obecně závazné vyhlášky

Název obecně závazné vyhlášky Účinnost
OZV 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2024
OZV 2/2023 o místním poplatku z pobytu 1.1.2024
OZV 3/2023 o místním poplatku ze psů  1.1.2024
OZV č.1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ZRUŠENO OZV 1/2023
Sazebník poplatků 8.9.2022
OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ZRUŠENO OZV 1/2022
OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  1.1.2022
OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu ZRUŠENO OZV 2/2023
OZV č. 7/2020, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky 28.11.2020
OZV č. 6/2020, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě 28.11.2020
OZV č. 5/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tříděni, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem ZRUŠENO OZV Č. 3/2021
OZV č. 4/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, tříděni, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem ZRUŠENO OZV č. 2/2021
OZV č. 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 28.11.2020
OZV č. 2/2020 o místním poplatku z pobytu ZRUŠENO OZV č.1/2021
OZV č. 1/2020  o místním poplatku ze psů ZRUŠENO OZV 3/2023
OZV č. 1/2011 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 28.01.2016
OZV č. 1/2009 - POŽÁRNÍ ŘÁD 25.02.2009
Vyhláška, kterou se vydává řád pohřebiště 15.05.2008
OZV č. 2/2007, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 31.10.2007

Nařízení

Název nařízení Účinnost
Územní rozhodnutí- připojení vrtu, dostavba vodovodu 29.03.2016
Nařízení obce Chudenice č.3/2005, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti chodníků 1.12.2005
Nařízení obce Chudenice č.2/2005, o ochraně ovzduší o zákazu spalování některých druhů tuhých paliv  15.7.2005

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech