a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky a nařízení

Vyhlášky, nařízení, rozhodnutí a pravidla

Obecně závazné vyhlášky

Název obecně závazné vyhlášky Účinnost
OZV č. 1-2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, tříděni, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 15.04.2016
OZV č. 1-2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tříděni, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 11.12.2015
OZV č. 1/2011 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 28.01.2016
OZV č. 1/2009 - POŽÁRNÍ ŘÁD 25.02.2009
OZV obce Chudenice o místních poplatcích 15.05.2008
Vyhláška č. 1/1998 o čistotě, veřejném pořádku a životním prostředí 15.05.2008
Vyhláška, kterou se vydává řád pohřebiště 15.05.2008
Novela Obecně závazné vyhlášky o úhradě vodného a stočného 15.05.2008
OZV č.1/2004 o zákazu volného pobíhání zvířat a zajištění čistoty veřejného prostranství 14.05.2008
OZV č. 2/2007, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 31.10.2007
OZV o používání zábavných pyrotechnických výrobků 26.12.1998

 

Nařízení

Název nařízení Účinnost
Územní rozhodnutí- připojení vrtu, dostavba vodovodu 29.03.2016
Nařízení obce Chudenice č.3/2005, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti chodníků 1.12.2005
Nařízení obce Chudenice č.2/2005, o ochraně ovzduší o zákazu spalování některých druhů tuhých paliv  15.7.2005
   
   

 

Veřejné vyhlášky

Název veřejné vyhlášky Účinnost
Veřejná vyhláška - záplavové území Merklínka   27.7.2016 
   

 

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje: