a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky a nařízení

Vyhlášky a nařízení

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
Veřejná vyhláška - záplavové území Merklínka 27.07.2016
Obecně závazná vyhláška 1-2016 15.04.2016
Územní rozhodnutí- připojení vrtu, dostavba vodovodu 29.03.2016
Obecně závazná vyhláška č.1-2015- komunální odpady 11.12.2015
Vyhláška č.1/2012 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů 05.12.2012
Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 28.01.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 - POŽÁRNÍ ŘÁD (pdf) 15.05.2008
Obecně závazná vyhláška obce Chudenice o místních poplatcích 15.05.2008
Vyhláška o čistotě, veřejném pořádku a životním prostředí 15.05.2008
Nařízení obce Chudenice č.3/2005, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti chodníků 15.05.2008
Nařízení obce Chudenice o ochraně ovzduší o zákazu spalování některých druhů tuhých paliv č.2/2005 15.05.2008
Dodatek č.1 k obecně záv. vyhl Obce Chudenice č.16/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů 15.05.2008
Vyhláška, kterou se vydává řád pohřebiště 15.05.2008
Novela Obecně závazné vyhlášky o úhradě vodného a stočného 15.05.2008
Obecně závazná vyhláška obce Chudenice č.16/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 14.05.2008
Obecně závazná vyhláška č.1/2004 o zákazu volného pobíhání zvířat a zajištění čistoty veřejného prostranství 14.05.2008
Obecně závazná vyhláška o používání zábavných pyrotechnických výrobků 14.05.2008
Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 27.01.2008

 

Usnesení zastupitelstva

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty