a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Finance > Rozpočet obce > Rozpočtová opatření č. 4 městyse Chudenice k 30.9.2010

Rozpočtová opatření č. 4 městyse Chudenice k 30.9.2010

Příjmy v tis. Kč

položka obsah rozpočet rozpočet rozdíl

před úpr. po úpr.

 

1334 poplatek za odnětí zem.půdy - 0,48 0,48

1343 poplatek za užívání veřej.prostranství 15 20 5

1511 daň z nemovitostí 455 491 36

3429 2111 koupaliště – vstupné 10 5,09 -4,91

6320 2322 pojistné plnění za krádež - 85,22 85,22

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem 121,79

========

 

 

Výdaje v tis. Kč

položka obsah rozpočet rozpočet rozdíl

před úpr. po úpr.

 

2310 5021 vodovod – odměna - 0,6 0,6

2310 5139 vodovod – materiál 5,62 10 4,38

2310 5171 vodovod – opravy 30 75 45

3113 5321 ZŠ – neinv.příspěvek na žáky 100 146,8 46,8

3119 5021 MŠ – odměny 54 63,45 9,45

3315 5011 St.zámek – plat – proplacená dovolená 210 240 30

3315 5021 St.zámek – odměny 75 85 10

3315 5031 St.zámek – SP 52,5 78,5 26

3315 5032 St.zámek – ZP 18,9 28 9,1

3315 5138 St.zámek – propagace 60 100 40

3319 5175 občerstvení – vítání občánků - 0,65 0,65

3319 5492 dar – Kolegium pro duchovní hudbu - 5 5

3429 5021 koupaliště – odměna 16 12,68 -3,32

3429 5139 koupaliště – materiál 6 0,76 -5,24

3429 5171 koupaliště – opravy 10 5,4 -4,6

3511 5139 ZS – materiál 2 3 1

3611 5171 byt.výstavba – opravy 6 11 5

3612 5169 byt.hospodářství – služby 36,59 0,59 -36

3632 5169 hřbitov – vývoz odpadu - 5,21 5,21

3639 5137 MH – bruska 3,7 7,86 4,16

3639 5156 MH – pohonné hmoty 90 110 20

3639 5171 MH – opravy 30 40 10

3729 5169 ohrnutí skládky 11,4 15,9 4,5

4351 5169 pečovatelské byty – služby - 54 54

4351 6121 pečovatelské byty – stavby - 90 90

5512 5139 hasiči – materiál 10 20 10

5512 5156 hasiči – pohonné hmoty 10 14 4

5512 5169 hasiči – ost.služby 8 16 8

6112 5137 OZ – fotoaparát 12,17 21,47 9,3

6171 5191 MS – zaplacené sankce - 0,45 0,45

6320 5163 pojištění majetku 126,61 126,05 -0,56

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem 402,88

======

 

 

 

 

Příjmy v tis. Kč - rozpočet před úpravou - 16 162,33

úprava rozpočtu 121,79

--------------------------------------------------

rozpočet po úpravě 16 284,12

=========

 

 

 

Výdaje v tis. Kč - rozpočet před úpravou - 18 502,74

úprava rozpočtu 402,88

---------------------------------------------------

rozpočet po úpravě 18 905,62

=========

 

 

 

Schválil starosta městyse dne :

 

Schváleno OZ dne :

 

 

 

 

................................

Bc. David J. Klíma

starosta městyse

 

 

 

Vyvěšeno :

 

Sejmuto :

 

Vyvěšeno na el.úřední desce :