a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Finance > Rozpočet obce > Rozpočtová opatření č. 5 městyse Chudenice k 31.10.2010

Rozpočtová opatření č. 5 městyse Chudenice k 31.10.2010

Příjmy v tis. Kč

položka obsah rozpočet rozpočet rozdíl

před úpr. po úpr.

 

1111 daň z př.fyz.os.ze záv. čin. 975 1 150 175

1113 daň z př.fyz.os.z kapitál.výnosů 85 95 10

1343 popl.za užívání veřej.prostranství 20 22 2

1511 daň z nemovitostí 491 548 57

4111ÚZ 98187 dotace na volby 18,30 38,30 20

4116ÚZ 13234ZP533 ÚP -dotace na mzdy z EU 127,50 130,24 2,74

4116ÚZ 13234ZP133 ÚP -dotace na mzdy z CZ 22,50 22,98 0,48

4122 dotace PK na publikaci J. Roubal - 15 15

4216ÚZ 34711 dotace MK na rozšíření EZS-muzeum - 72 72

4222 dotace PK-přestavba mlékárny na moštárnu - 200 200

2369 2212 sankční platba-správa vodního hosp. 50 55 5

3316 2112 příjem za publikaci J. Roubal - 6 6

3612 2132 byt.hospod.-nájmy 33,13 61,31 28,18

3639 3111 příjmy z prodeje pozemků 2,08 37,08 35

3722 2111 za tříděný odpad 80 105,84 25,84

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem 654,24

======

 

Výdaje v tis. Kč

položka obsah rozpočet rozpočet rozdíl

před úpr. po úpr.

 

1031 5021 lesy-odměny 70 80 10

2310 5137 vodovod – čerpadlo - 30,6 30,6

2321 5169 ČOV – rozbory 60 70 10

3119 5137 MŠ-drobný hmotný majetek - 40,23 40,23

3315 5021 St.zámek-odměny průvodci 85 90,53 5,53

3315 5138 St.zámek-propagace 100 180 80

3315 5162 St.zámek-tel.poplatky 15 18 3

3315 5169 St.zámek.- ost.služby 60 70 10

3315 5173 St.zámek – cestovné - 3,24 3,24

3315 6122ÚZ 34711 St.zámek – rozšíření EZS – muzeum - 72 72

3315 6122 St.zámek – rozšíření EZS – muzeum - 74,30 74,30

3316 5138 publikace J. Roubal - 46,02 46,02

3319 5169 ost.kultura- služby - 1 1

3341 5137 bezdrátový rozhlas Bezpravovice - 21,03 21,03

3419 5222 Sokol Chudenice – příspěvky 10 20 10

3429 5154 koupaliště – el.energie 30 36,5 6,5

3511 5137 ZS – bojler - 19,13 19,13

3511 5139 ZS – materiál 3 5 2

3611 5169 byt.výstavba – ost.služby 1 2 1

3639 5021 MH – odměny - 14,5 14,5

3639 5156 MH – pohonné hmoty 110 130 20

3639 5162 MH – tel.poplatky 15 18 3

3639 5173 MH – cestovné 1 1,57 0,57

4351 5169 peč.byty – služby 54 126 72

5512 5132 hasiči – ochr.pomůcky - 2,62 2,62

5512 5137 hasiči – drobný hmotný majetek 26,96 52,86 25,9

5512 5139 hasiči – materiál 20 28 8

5512 5154 hasiči – el.energie 59 65,3 6,3

5512 5156 hasiči – pohonné hmoty 14 21,15 7,15

5512 5175 hasiči – občerstvení - 0,65 0,65

6112 5175 OZ – občerstvení 1 2 1

6115 5019ÚZ 98187 volby – refundace mzdy - 0,55 0,55

6115 5021ÚZ 98187 volby – odměny - 11,58 11,58

6115 5139ÚZ 98187 volby – materiál - 3,46 3,46

6115 5173ÚZ 98187 volby – cestovné - 0,39 0,39

6115 5175ÚZ 98187 volby – občerstvení - 0,73 0,73

6171 5038 MS – pojistné na úraz.pojištění 9 9,14 0,14

6171 5139 MS – materiál 41 55 14

6171 5169 MS – ost.služby 300 310 10

6409 5223 příspěvek na kostel sv. J. Křtitele 50 55 5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem 653,12

=======

 

 

 

Příjmy v tis. Kč - rozpočet před úpravou - 16 284,12

úprava rozpočtu 654,24

--------------------------------------------------------

rozpočet po úpravě 16 938,36

=========

 

 

Výdaje v tis. Kč - rozpočet před úpravou - 18 905,62

úprava rozpočtu 653,12

-----------------------------------------------------------

rozpočet po úpravě 19 558,74

=========

 

 

Schváleno starostou městyse dne : 29.10.2010

 

Schváleno OZ dne :

 

Vyvěšeno :

 

Sejmuto :

 

Vyvěšeno na el.úřední desce dne :

 

.......................................

Bc. David J. Klíma

starosta městyse