a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Finance > Rozpočet obce > Rozpočtová opatření č. 6 městyse Chudenice k 30.11.2010

Rozpočtová opatření č. 6 městyse Chudenice k 30.11.2010

Příjmy v tis. Kč

položka obsah rozpočet rozpočet rozdíl

před úpr. Po úpr.

 

1211 DPH 2 295 2 700 405

1343 poplatek za užívání veřej.prostranství 22 23 1

4111 ÚZ 98005 dotace na sčítání lidu,bytů,domů 38,3 44,47 6,17

4134 převody z rozpočtových účtů 2 220 2 339 119

3315 2112 St.zámek – propagační předměty 30 51 21

3316 2112 publikace J. Roubal 6 6,4 0,4

3321 2132 Bolfánek – pronájem 217,23 177,23 -40

3613 2132 nebyt.prostory – pronájem 206,3 113,84 -92,46

3632 2111 nájmy z hrobů 9,34 9,92 0,58

3639 2111 MH – služby 55,18 99,28 44,1

3639 2131 pronájem rybníčků, zahrad 5,08 4,69 -0,39

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem 464,40

======

 

Výdaje v tis. Kč

položka obsah rozpočet rozpočet rozdíl

před úpr. Po úpr.

 

1031 5169 lesy – služby 150 160 10

2310 5139 vodovod – materiál 10 11,75 1,75

2310 5154 vodovod – e.energie 105 115,35 10,35

2321 5154 ČOV – el.energie 90 76,97 -13,03

3113 5139 ZŠ – materiál - 0,2 0,2

3315 5041 St.zámek - odměny – autorská práva - 20 20

3315 5175 St.zámek – pohoštění 10 10,49 0,49

3319 5137 ost.kultura – vánoční osvětlení - 10 10

3319 5139 ost.kultura – materiál 5 10 5

3319 5169 ost.kultura – služby 1 4,81 3,81

3321 5222 Bolfánek – příspěvek sdružení OTISK 600 648,39 48,39

3399 5192 příspěvek fyz.osoba – koncert v kostele - 10 10

3429 5139 koupaliště – materiál 0,76 0,97 0,21

3639 5011 ÚZ 13324 dotace na mzdy z ÚP – z NP 22,5 22,98 0,48

ZP 133

3639 5011 ÚZ 13324 dotace na mzdy z ÚP – z EU 127,5 130,24 2,74

ZP 533

3639 5139 MH – materiál 70 85 15

3639 5362 MH – platby daní a poplatků 1,33 2,38 1,05

3745 5169 veř.zeleň – služby 10 10,1 0,1

3745 6121 veř.zeleň - rekonstrukce náměstí 520 438,72 -84,28

4351 6121 pečovatelské byty – stavby 90 180 90

6112 5167 OZ – setkání starostů - 0,5 0,5

6112 5173 OZ – cestovné 50 60 10

6115 5032 ÚZ 98187 volby – ZP - 1,12 1,12

6115 5139 ÚZ 98187 volby – materiál 3,46 4,57 1,11

6171 5136 MS – tiskoviny,knihy 10 16,28 6,28

6171 5139 MS – materiál 55 56 1

6171 5169 MS – služby 310 314,43 4,43

6330 5345 převody vlastním rozpočtovým účtům 2 327,35 2 446,35 119

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem 278,70

======

 

 

 

8124 splátky úvěrů -1 094,41 -1 169,41 -75

====

 

 

 

 

Příjmy v tis. Kč - rozpočet před úpravou - 16 938,36

úprava rozpočtu 464,40

----------------------------------------------------------

rozpočet po úpravě 17 402,76

========

 

 

Výdaje v tis. Kč - rozpočet před úpravou - 19 558,74

úprava rozpočtu 278,70

---------------------------------------------------------

rozpočet po úpravě 19 837,44

=========

 

 

Schváleno starostou městyse dne : 30.11.2010

 

 

Schváleno zastupitelstvem městyse dne :

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................

Bc. David J. Klíma

starosta městyse

 

Vyvěšeno :

 

Sejmuto :

 

Vyvěšeno na el.úřední desce :