a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Finance > Rozpočet obce > Rozpočtová opatření městyse Chudenice

Rozpočtová opatření městyse Chudenice

PŘÍJMY V TIS. KČ

položka obsah rozp.před úpr. rozp.po úpr. rozdíl

 

1122 daň z příjmů práv.osob za obec - 901,6 901,6

ÚZ 98071 4111 volby do PS ČR - 18,3 18,3

3321 2111 Bolfánek – vstupné 200 - -200

3321 2112 Bolfánek – propagace 25 - -25

3321 2132 Bolfánek – nájem - 120 120

3613 2132 nebyt.prostory – nájmy 84,93 206,3 121,37

3639 2111 MH – za žel.šrot - 55,18 55,18

3639 2119 MH – věcná břemena 0,6 1,6 1

celkem 992,45

=====

 

VÝDAJE V TIS. KČ

položka obsah rozp.před úpr. rozp.po úpr. rozdíl

 

2310 6121 vodovod – PD Záblatí - 76,21 76,21

2321 5171 ČOV – opravy 30 50 20

3113 5154 budova bývalé ZŠ – el.energie 20 100 80

3113 5171 budova bývalé ZŠ – opravy 5 11 6

3119 5331 neinv.příspěvek na MŠ od zřizovatele 350 312,87 -37,13

3119 5336 přeúčtovaná neinv.dotace od PK na MŠ - 37,13 37,13

3314 5169 knihovna – služby - 0,5 0,5

3314 5173 knihovna – cestovné - 0,12 0,12

3315 5137 St.zámek – počítač - 17,59 17,59

3321 5021 Bolfánek – odměny 98 - -98

3321 5139 Bolfánek – materiál 1 - -1

3321 5169 Bolfánek – služby 7 - -7

3321 5171 Bolfánek – opravy 50 - -50

3326 5137 kaple sv.Anny – kříž - 11 11

3341 5192 rozhlas – poplatky OSA 2,5 2,1 0,01

3399 5213 neinv.příspěvek na časopis - 10 10

3611 5169 byt.výst. - služby - 0,4 0,4

3612 5169 byt.hospodářství – služby - 36,59 36,59

3631 5137 VO – lampy - 11,18 11,18

3632 5139 hřbitov – materiál 1 1,5 0,5

3639 5139 MH – materiál 30 50 20

3639 5167 MH – školení - 7,2 7,2

3729 5169 ohrnutí skládky - 11,4 11,4

5512 5154 hasiči – el.energie 20 59 39

5512 5169 hasiči – služby ( STK ) 6 8 2

5512 5171 hasiči – opravy - 2,16 2,16

5512 6121 vodní nádrž v k.ú. Lučice - 58 58

 

6112 5139 OZ – materiál 1 1,37 0,37

6112 5169 OZ – služby - 0,28 0,28

6114 5021 98071 volby do PS ČR – odměny - 8,9 8,9

6114 5032 98071 volby do PS ČR – ZP - 0,95 0,95

6114 5139 98071 volby do PS ČR – materiál - 7,54 7,54

6114 5173 98071 volby do PS ČR – cestovné - 0,3 0,3

6114 5175 98071 volby do PS ČR – stravné - 0,61 0,61

6171 5149 MS – úroky z půjčky - 2,32 2,32

6171 5161 MS – poštovné 15 25 10

6399 5362 daň práv.osob za obec - 901,6 901,6

celkem 1 186,73

========

 

 

 

 

Příjmy v tis. Kč - rozpočet před úpravou - 14 730,57

úprava rozpočtu 992,45

------------------------------------------------------------

rozpočet po úpravě 15 723,02

=========

 

 

Výdaje v tis. Kč - rozpočet před úpravou - 13 463,72

úprava rozpočtu 1 186,73

--------------------------------------------------------------

rozpočet po úpravě 14 650,45

=========

 

 

 

Schváleno starostou městyse dne : 30.4.2010

 

 

Schváleno OZ dne :

 

 

 

 

…...................................

Bc. David J. Klíma

starosta městyse

 

 

 

Vyvěšeno :

Sejmuto :

Vyvěšeno na el.desce :