a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Finance > Rozpočet obce > Rozpočtové opatření č. 7 k 31.12.2010

Rozpočtové opatření č. 7 k 31.12.2010

Příjmy v tis. Kč

položka obsah rozpočet rozpočet rozdíl

před úpr. Po úpr.

 

1111 daň z př.fyz.os.ze závis.činnosti 1 150 1 213,95 63,95

1112 daň z př.fyz.os.z sam.výděl.čin. 297 139,65 -157,35

1113 daň z př.fyz.os.z kapitál.výnosů 95 108,11 13,11

1121 daň z př.právnických osob 1 445 1 314,77 -130,23

1211 DPH 2 700 2 673,87 -26,13

1341 poplatek ze psů 15,6 15,8 0,2

1343 poplatek za užívání veřej.prostr. 23 23,75 0,75

1361 správní poplatky 20 5,77 -14,23

1511 daň z nemovitostí 548 653,38 105,38

4139 převody ze mzd.prostř.na sociál.fond 107,35 90,09 -17,26

3315 2112 příjmy z propagace 51 70,17 19,17

3316 2111 příjmy z publikace J. Roubal - 6,72 6,72

3316 2112 příjmy z publikace J.Roubal 6,4 - -6,4

3399 2321 neinv.dar od církve - 5 5

3632 2111 pronájem hrobů 9,92 10,08 0,16

5512 2111 hasiči-příjem za služby od PK - 15,63 15,63

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem -121,53

=======

 

 

Výdaje v tis. Kč

položka obsah rozpočet rozpočet rozdíl

před úpr. Po úpr.

 

1019 6121 přestavba mlékárny na moštárnu 150 - -150

1031 5021 lesy-odměna 80 85,45 5,45

1031 5169 lesy-služby 160 169,03 9,03

2212 5139 silnice-materiál 10 - -10

2310 5137 vodovod-DHDM 30,6 - -30,6

2310 6121 vodovod-nový vrt-hydrogeol.průzkum 76,21 97,81 21,6

2321 5169 ČOV-služby 70 71,2 1,2

3119 5154 MŠ-el.energie - 2,3 2,3

3314 5011 knihovna-mzda 85 89,86 4,86

3314 5032 knihovna – ZP 7,65 8,02 0,37

3314 5171 knihovna – opravy 1 - -1

3315 5138 nákup propagace 180 279,46 99,46

3315 5175 St.zámek-pohoštění 10,49 11,4 0,91

3315 6121 St.zámek-stavby- PD - 15,2 15,2

3316 5138 publikace J.Roubal 46,02 - -46,02

3316 5139 publikace J.Roubal - 46,02 46,02

3319 5021 za vedení kroniky 24 - -24

3319 5175 ost.kultura-pohoštění 4,81 6,31 1,5

3341 5137 rozhlas-DHDM 21,03 - -21,03

3341 5171 rozhlas-opravy 30 - -30

3341 6122 rozhlas-bezdr.rozhlas - 21,03 21,03

3399 5192 ost.zálež.kultury-neinv.příspěvky 10 15 5

3421 5139 dětské hřiště-materiál 5,21 - -5,21

3421 5171 dětské hřiště-opravy 10 - -10

3429 5139 koupaliště-materiál 0,76 0,97 0,21

3511 5137 ZS-DHDM 19,13 - -19,13

3511 5155 ZS-uhlí 50 54,64 4,64

3511 5154 ZS-el.energie 50 22,84 -27,16

3511 5169 ZS-služby 3 3,8 0,8

3511 5171 ZS-opravy 50 55,29 5,29

3611 5141 byt.výst.-úroky z úvěrů 1 469,6 1 376,9 -92,7

3612 5169 byt.hospodářství – služby 0,59 1,18 0,59

3635 6119 územní plán 100 - -100

3639 5021 MH-odměny 14,5 16,2 1,7

3639 5132 MH-ochranné pomůcky 15 4,48 -10,52

3639 5164 nájemné pozemky 52,41 41,91 -10,5

3639 5173 MH-cestovné 1,57 2,36 0,79

3639 6130 MH-nákup pozemků 45 - -45

3722 5169 odvoz komunálního odpadu 550 569,45 19,45

3723 5169 odvoz velkoobjemového odpadu 75 57,17 -17,83

4351 5169 pečovatel.byty – služby 126 - -126

4351 6121 pečovatel.byty-stavby 180 306 126

4353 5136 brožura-soc.průvodce - 5 5

5512 5139 hasiči-materiál 28 35,05 7,05

5512 5167 hasiči.školení 2 - -2

6112 5192 OZ-neinv.příspěvek - 31,89 31,89

6112 5023 OZ-odměny 710 683,77 -26,23

6112 5031 OZ-SP 131 121,45 -9,55

6114 5139ÚZ98071 volby do Parlamentu – materiál 3,04 2,91 -0,13

6149 5139ÚZ98005 sčítání lidí.bytů,domů -materiál - 5,17 5,17

6149 5171ÚZ98005 sčítání lidí,bytů,domů-opravy - 1 1

6171 5137 MS-zabezpečovací zařízení 9,17 34,7 25,53

6171 5169 MS-ost.služby 314,43 352,29 37,86

6171 5175 MS-pohoštění 30 5,18 -24,82

6171 6122 MS-zabezpečovací zařízení 25,52 - -25,52

6320 5163 pojištění majetku 126,05 128,22 2,17

6330 5345 převody na ost.účty 2 446,35 2429,09 -17,26

6409 5329 ostatní transfery 4,6 1,5 -3,1

6409 5362 platby DPH 157 53,02 -103,98

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem -480,22

======

 

 

 

8124 splátky dlouhodobých úvěrů -1 169,41 -1 197,34 -27,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjmy v tis. Kč - rozpočet před úpravou - 17 402,76

úprava rozpočtu -121,53

---------------------------------------------------------

rozpočet po úpravě 17 281,23

========

 

 

 

Výdaje v tis. Kč - rozpočet před úpravou - 19 837,44

úprava rozpočtu -480,22

--------------------------------------------------------

rozpočet po úpravě 19 357,22

=========

 

 

 

 

Schváleno starostou městyse dne : 31.12.2010

 

 

Schváleno ZM dne :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................

Bc. David J. Klíma

starosta městyse

 

 

 

 

 

Vyvěšeno :

 

 

Sejmuto :