a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Finance > Rozpočet obce > Rozpočtové provizorium na rok 2009

Rozpočtové provizorium na rok 2009

PŘÍJMY

 


obsah
položka                            Kč

  

daň z
příjmu fyz.os.ze závislé činnosti
1111                   1 150 000

 

daň z
příjmu fyz.os.z samost.výdělečné činnosti
1112                      350 000

 

daň z
příjmu fyz.os. z kapitálových výnosů
1113                      100 000

 

daň z
příjmu právnických osob
1121                  1 700 000

 

DPH
1211                  2 700 000

 

poplatek –
likvidace komunálního odpadu
1337                     358 950

 

               -
ze psů
1341                       14 800

 

správní
poplatek
1361                       20 000

 

daň z
nemovitostí
1511                     450 000

 

neinv.dotace
od PK na státní správu
4112                    115 524

 

ÚP
-dotace na mzdy                                                  ÚZ
13101 4116                      60 000

 

ÚP –
dotace na mzdy z EU                                       ÚZ
13234 4116                      80 000

 

příjmy
z rozpočtu hypoteční účet a účet u WS

 

             (
na úroky + splátky úvěru )
4134                  2 020 000

 

příjmy
z rozpočtu na sociální fond – z mezd
4139                    106 000

 

lesy – za
dřevo
1031 2111                   400 000

 

vodné
2310 2111                   550 000

 

stočné
2321 2111                  310 000

 

muzeum –
vstupné
3315 2111                   200 000

 

               -
za pronájem místnosti při svatbách
3315 2132                     12 000

 

propagační
předměty
3319 2112                     70 000

 

Bolfánek
– vstupné
3321 2111                   200 000

 

koupaliště
– vstupné
3429 2111                       5 000

 

bytová
výstavba – nájmy z bytů
3611 2132               2 354 843

 

                    -
úroky z účtů u banky HB a WS                  3611
2141                          300

 

                    -
za prodej bytu                                                3611
3112               1 300 000

 

bytové
hospodářství – nájmy
3612 2132                    48 375

 

nebytové
hospodářství – nájmy
3613 2132                  159 935

 

pohřebnictví
– za hroby
3632 2111                      3 730

 

místní
hospodářství – služby(odvozy,půjčovné...)
3639 2111                    20 000

 

                      -
za pronájem pozemků                                 3639 2131
6 900

 

plynofikace
– z prodeje plynu                                              3633
3113                1 565 000

 

odpadové
hospodářství – za tříděný odpad
3722 2111                      80 000

 

místní
správa – služby (kopírování, fax....)
6171 2111                        5 000

 

                       -
příjmy z úroků na BÚ
6171 2141                       1 000

 


sociální fond – příjmy z
úroků na BÚ                                  6310 2141
100

 


celkem
16 517 457

 


=========

        

VÝDAJE

 


obsah
položka                         Kč

  

rybníky
– oprava rybníku v Bezpravovicích
1070 5171                    300 000

  

lesy
- materiál
1031 5139                      10 000

 

                 -
odměny – práce v lese
1031 5021                      70 000

 

                 -
služby (těžba, vyžinování, sázení...)
1031 5169                    150 000

 

                 -
správcovství
1036 5169                     115 200

  

silnice
- materiál
2212 5139                      10 000

 

                 -
služby
2212 5169                        5 000

 

                 -
opravy a udržování
2212 5171                      70 000

 

                  -
územní dopravní obslužnost
2212 5193                      40 380

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

 

vodovod –
platy zaměstnanců
2310 5011                       24 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

       •                         

        SP
                                za obec z platů
                                2310 5031                         6 240                 

                                


                                

 

                                

       •                         

        ZP
                                za obec z platů
                                2310 5032                         2 160


                                

 

                                

       •                         

        materiál
                                2310 5139                         5 000      

                                


                                

 

                                

       •                         

        pohonné
                                hmoty
                                2310 5156                         7 000


                                

 

                                

       •                         

        el.energie
                                2310 5154                     105 000


                                

 

                                

       •                         

        za
                                odběr podzemní vody
                                2310 5163                      50 000


                                

 

                                

       •                         

        služby
                                ( rozbory...)
                                2310 5169                      60 000


                                

 

                                

       •                         

        opravy
                                a udržování
                                2310 5171                      90 000


                                

 

                                

       •                         

        stavby
                                ( Záblatí )
                                2310 6121                    200 000


                                

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

ČOV
-     platy zaměstnanců
2321 5011                       36 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

       •                         

        SP
                                za obec z platů
                                2321 5031                         9 360


                                

 

                                

       •                         

        ZP
                                za obec z platů
                                2321 5032                         3 240


                                

 

                                

       •                         

        materiál
                                2321 5139                        5 000


                                

 

                                

       •                         

        el.energie
                                2321 5154                      90 000


                                

 

                                

       •                         

        pohonné
                                hmoty
                                2321 5156                       7 000


                                

 

                                

       •                         

        služby
                                ( rozbory....)
                                2321 5169                     60 000


                                

 

                                

       •                         

        opravy
                                a udržování
                                2321 5171                    120 000


                                

 

                                

       •                         

        stavby
                                ( Záblatí )
                                2321 6121                    300 000


                                

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  


-     odměny – úklid
3113 5021                    24 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

        •                             

         el.energie
                                     – byt školníka
                                     3113 5154                    10 000


                                     

 

                                     

        •                             

         služby
                                     ( revize, čištění komínů....)
                                     3113 5169                   14 000


                                     

 

                                     

        •                             

         opravy
                                     a udržování
                                     3113 5171                      5 000


                                     

 

                                     

        •                             

         neinv.dotace
                                     obcím na žáky
                                     3113 5321                    50 000


                                     

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

 

 

 


-     odměny
3119 5021                    54 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

        •                             

         neinv.příspěvek
                                     zřízeným PO                               3119
                                     5331                   250 000


                                     

 

                                     

        •                             

         oprava
                                     chodníku
                                     3119 5171                   100 000


                                     

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

knihovna
-     platy zaměstnanců
3314 5011                    80 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

         •                                 

          SP
                                          za obec z platu
                                          3314 5031                    20 800


                                          

 

                                          

         •                                 

          ZP
                                          za obec z platu
                                          3314 5032                      7 200


                                          

 

                                          

         •                                 

          knihy,
                                          časopisy, tisk....
                                          3314 5136                    20 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          materiál
                                          3314 5139                      1 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          el.energie
                                          3314 5154                     50 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          uhlí
                                          3314 5155                 45 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          telefonní
                                          poplatky
                                          3314 5162                  8 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          ost.služby
                                          3314 5169                 10 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          opravy
                                          a udržování
                                          3314 5171                  1 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          věcné
                                          dary
                                          3314 5194                  1 500


                                          

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

muzeum
-     platy zaměstnanců
3315 5011                210 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

         •                                 

          odměny
                                          – průvodci
                                          3315 5021                  60 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          SP
                                          za obec z platu
                                          3315 5031                  54 600


                                          

 

                                          

         •                                 

          ZP
                                          za obec z platu
                                          3315 5032                  18 900


                                          

 

                                          

         •                                 

          materiál
                                          3315 5139                  20 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          el.energie
                                          3315 5154                  72 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          pohonné
                                          hmoty
                                          3315 5156                   1 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          telefonní
                                          poplatky
                                          3315 5162                 15 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          ostatní
                                          služby
                                          3315 5169                 70 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          opravy
                                          a udržování
                                          3315 5171               200 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          pohoštění
                                          – brigády
                                          3315 5175                10 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          věcné
                                          dary
                                          3315 5194                  4 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          projektová
                                          dokumentace                                        3315 6121
                                          30 000


                                          

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

 

 

 

kultura
-     odměna za vedení kroniky (r. 2007,2008,2009)
3319 5021                 18 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

         •                                 

          propagační
                                          předměty                                             3319
                                          5138                 70 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          materiál
                                          3319 5139                 10 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          ostatní
                                          služby
                                          3319 5169                 10 000


                                          

 

                                          

         •                                 

          blahopřání
                                          3319 5194                15 000


                                          

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

Bolfánek
-     odměna průvodci
3321 5021                 80 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

          •                                     

           materiál
                                               3321 5139                   1 000


                                               

 

                                               

          •                                     

           el.energie
                                               3321 5154                   5 000


                                               

 

                                               

          •                                     

           služby
                                               ( zhotovení vstupenek )
                                               3321 5169                 12 000


                                               

 

                                               

          •                                     

           oprava
                                               schodů
                                               3321 5171                150 000


                                               

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

Sokolovna
-     oprava střechy
3326 5171                   50 000

  

Kaple sv.
Anny -   oprava střechy
3326 5171                   70 000

  

Zvoničky
-    oprava ( Bezpravovice, Slatina )
3326 5171                 100 000

  

rozhlas
-    opravy a udržování
3341 5171                   30 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

          •                                     

           poplatky
                                               OSA
                                               3341 5192                    2 400


                                               

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

hřiště
Jalovčí    -     projektová dokumentace
3412 6121                  40 000

  

tělových.činnost
-    příspěvek Sokol Chudenice
3419 5222                  15 000

  

dětské
hřiště       -    materiál
3421 5139                    5 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

           •                                         

            opravy
                                                    a udržování
                                                    3421 5171                  20 000


                                                    

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

koupaliště
-     materiál
3429 5139                   4 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

           •                                         

            el.energie
                                                    3429 5154                 30 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            opravy
                                                    a udržování
                                                    3429 5171                 20 000


                                                    

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

ZS
-     odměny – úklid
3511 5021                 12 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

           •                                         

            materiál
                                                    3511 5139                   2 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            el.energie
                                                    3511 5154                 35 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            uhlí
                                                    3511 5155                  50 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            telefonní
                                                    poplatky                                            3511
                                                    5162                   2 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            služby
                                                    ( revize,čištění komínů...)
                                                    3511 5169                   3 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            opravy
                                                    a udržování
                                                    3511 5171                   3 000


                                                    

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

bytová
výstavba  -     materiál
3611 5139                   2 000

 


-    stromky k výstavbě
3611 5139                 20 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

           •                                         

            úroky
                                                    z úvěrů u HB a WS
                                                    3611 5141            1 408 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            el.energie
                                                    3611 5154                   5 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            poplatky
                                                    z účtů
                                                    3611 5163                 10 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            stavby
                                                    3611 6121            1 482 290


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            opravy
                                                    ( vícepráce )
                                                    3611 5171                 73 500


                                                    

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

veř.osvětlení
-     materiál
3631 5139                   8 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

           •                                         

            el.energie
                                                    3631 5154               160 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            opravy
                                                    a udržování
                                                    3631 5171                 30 000


                                                    

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

pohřebnictví
-     materiál
3632 5139                    1 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

           •                                         

            opravy
                                                    a udržování
                                                    3632 5171                    3 000


                                                    

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

plynofikace
-    úroky z úvěru
3633 5149                  75 000

  

územní
plán           -    dokumentace
3635 6119                250 000

  

místní
hospodářství-   platy zaměstnanců
3639 5011                750 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

           •                                         

            SP
                                                    za obec z platů
                                                    3639 5031                195 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            ZP
                                                    za obec z platů
                                                    3639 5032                  60 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            ochranné
                                                    pomůcky                                        3639 5132
                                                    4 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            materiál
                                                    3639 5139                 40 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            pohonné
                                                    hmoty                                               3639
                                                    5156                 90 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            telefonní
                                                    poplatky                                           3639
                                                    5162                  3 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            ostatní
                                                    služby
                                                    3639 5169                   3 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            nájemné
                                                    – čekárna Lučice
                                                    3639 5164                  1 200


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            opravy
                                                    a udržování
                                                    3639 5171                25 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            věcné
                                                    dary
                                                    3639 5194                  8 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            vykoupení
                                                    pozemku na náměstí                    3639
                                                    6130               140 000


                                                    

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

nebezpečný
odpad  -    odvozy
3721 5169                30 000

  

komunální
odpad   -     odvozy
3722 5169               550 000

  

velkoobjemový
odpad- odvozy
3723 5169                57 000

  

veřejná
zeleň           -     služby ( prořezávky.....)
3745 5169                50 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

           •                                         

            projektová
                                                    dokumentace – náměstí             3745
                                                    6121              160 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            žádosti
                                                    o dotace z EU                                    3745 6121
                                                    300 000


                                                    

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

hasiči
-     materiál
5512 5139                  2 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

           •                                         

            el.energie
                                                    5512
                                                    5154                15 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            pohonné
                                                    hmoty                                              5512
                                                    5156                10 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            školení
                                                    5512 5167                   2 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            služby
                                                    ( revize, STK.....)                               5512 5169
                                                    5 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            DKP
                                                    – stříkačka
                                                    5512 6122                 84 000


                                                    

             


                                                    

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

 

Obecní
zastupitelstvo-   odměny členům OZ
6112 5023               680 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

           •                                         

            SP
                                                    za obec z odměn                                     6112
                                                    5031              130 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            ZP
                                                    za obec z odměn                                    6112
                                                    5032                55 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            knihy,
                                                    tisk
                                                    6112 5136                  3 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            telefonní
                                                    poplatky                                       6112 5162
                                                    40 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            cestovné
                                                    6112
                                                    5173               60 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            pohoštění
                                                    6112
                                                    5175                 1 000


                                                    

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

místní
správa              -     platy zaměstnanců
6171 5011             580 000

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

           •                                         

            odměny
                                                    – úklid
                                                    6171 5021              48 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            SP
                                                    za obec z platů
                                                    6171 5031            150 800


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            ZP
                                                    za obec z platů
                                                    6171 5032             46 400


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            povinné
                                                    pojistné na úrazové pojištění
                                                    6171 5038                9 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            knihy,
                                                    časopisy, tiskoviny                             6171 5136
                                                    10 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            materiál
                                                    6171 5139             40 621


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            úroky
                                                    z půjčky
                                                    6171 5149               1 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            el.energie
                                                    6171
                                                    5154           115 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            uhlí
                                                    6171 5155             90 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            poštovné
                                                    6171 5161            20 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            telefonní
                                                    poplatky                                         6171 5162
                                                    30 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            poplatky
                                                    banka                                             6171 5163
                                                    30 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            právnické
                                                    služby                                           6171 5166
                                                    98 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            školení
                                                    6171 5167              5 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            služby
                                                    (revize,stravné,inzeráty.....)
                                                    6171 5169          100 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            opravy
                                                    a udržování
                                                    6171 5171            40 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            cestovné
                                                    6171 5173            20 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            pohoštění
                                                    6171
                                                    5175            20 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            věcné
                                                    dary
                                                    6171 5194              8 000


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            platby
                                                    daní a poplatků
                                                    6171 5362              4 600


                                                    

 

                                                    

           •                                         

            penzijní
                                                    připojištění
                                                    6171 5499            14 400


                                                    

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

sociální
fond                -     poplatky z účtu
6310 5163             1 200

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 

                                          

 

                                               

 

                                                    

           •                                         

            převod
                                                    ze soc.fondu na BÚ                           6330
                                                    5345         106 000


                                                    

 

                                                

 

                                           

 

                                      

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

  

pojištění
-    poplatek – pojištění majetku
6320 5163          118 630

  

účet
u HB a WS           -     převod z BÚ na HÚ a WS ( na
úroky

 


z úvěrů,splátky úvěrů
)                                6330 5345        2 020 000

  

příspěvek
na kostel v Chudenicích
6409 5223             70 000

 


příspěvek do Sdružení Běleč
6409 5329
3 000

 


celkem
15 212 621

 


=========

 

splátka
dlouhodobého úvěru u HB
8124         - 481 500

 

splátka
dlouhodobého úvěru na plyn
8124         - 333 336

 

splátka
dlouhodobého úvěru u WS
8124          -120 000

 

splátka
krátkodobých půjčených prostředků
8114            -80 000

      

Příjem
-      rozpočtové provizorium                        -
16 517 457,-   Kč

 


==============

     

Výdej
-        rozpočtové provizorium                     -
15 212 621,-   Kč

 

 

       

 

            

 

                 

 

                      

 

                           

 

                                

 

                                     

 splátky
                            dlouhodobých úvěrů              -
                            934 836,-   Kč

 

                                     


                            splátky krátkodob.půjč.prostř.
                            -                    80 000,-   Kč

 

                                     

 celkem
                            16 227 457,-   Kč

 

                                 

 

                            

 

                       

 

                  

 

             

 

        

 

 


==============

     

Rozdíl
-  příjmy  -  výdaje    =      290 000,-  Kč

 


===========

     

Schváleno
OZ  dne   :

           

 

  


..................................

 


Bc. David J. Klíma

 


starosta městyse

      

Vyvěšeno
:

   

Sejmuto    :