a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Finance > Rozpočet obce > Úprava rozpočtu k 31.7.2010

Úprava rozpočtu k 31.7.2010

PŘÍJMY v tis. Kč

položka obsah rozpočet rozpočet rozdíl

před úpr. Po úpr.

1343 poplatek za užív.veř.prostr. 10 15 5

1511 daň z nemovitostí 450 455 5

4116 ÚZ 34057 dotace na Starý zámek – MK 150 480 330

3639 3111 z prodeje pozemků - 2,08 2,08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem 342,08

======

 

 

VÝDAJE v tis. Kč

položka obsah rozpočet rozpočet rozdíl

před úpr. Po úpr.

2310 5139 vodovod – materiál 5 5,62 0,62

3315 5171 Starý zámek – opravy 200 600 400

3321 5139 Bolfánek – materiál - 0,66 0,66

3419 5492 dar – Sokol Chudenice - 2 2

3639 5139 MH – materiál 50 70 20

3639 5171 MH – opravy 25 30 5

5512 5139 hasiči – materiál 5 10 5

6114 5139 ÚZ 98071 volby – materiál 5,22 3,04 -2,18

6114 5173 ÚZ 98071 volby – cestovné 0,6 0,54 -0,06

6171 5149 MS – ost.úroky 2,32 2,19 -0,13

6171 5154 MS – el.energie 105 160 55

6171 5169 MS – ost.služby 240 300 60

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem 545,91

=======

 

Příjmy v tis. Kč - rozpočet před úpravou - 15 820,25

úprava rozpočtu 342,08

--------------------------------------------------------

rozpočet po úpravě 16 162,33

=========

 

Výdaje v tis. Kč - rozpočet před úpravou - 17 956,83

úprava rozpočtu 545,91

----------------------------------------------------------

rozpočet po úpravě 18 502,74

=========

Schváleno starostou městyse dne : 30.7.2010

 

Schváleno OZ dne : ….................................

Vyvěšeno : Bc. David J. Klíma

Sejmuto : starosta městyse