a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Finance > Rozpočet obce > Úprava rozpočtu městyse Chudenice k 30.6.2008

Úprava rozpočtu městyse Chudenice k 30.6.2008

Příjmy

§ položka obsah schválený úprava rozdíl

rozpočet rozpočtu

 

1345 poplatek z ubytovací kapacity - 1,4 1,4

4122 dotace-“Jaroslav Kvapil-život a dílo“ - 20 20

4122 dotace-dokončení rekonstrukce JF,JK,

repase 3 ks oken a výměna 2 ks

oken-Starý zámek - 80 80

4213 dotace ze SFRB na byty 7 351,17 7 431,17 80

4222 dotace-generální rekonstrukce střechy

zdrav.střediska - 250 250

3633 3113 příjmy z prodeje plynofikace 1 395 1 565,8 170,8

3639 2131 pronájem rybníčků 6,9 7,96 1,06

3722 2111 příjem za tříděný sběr - 85 85

5512 2321 hasiči – neinv.dar - 0,4 0,4

6171 2111 MS-poskyt.služby(kopírování,fax...) 2,5 10 7,5

6171 2324 MS-poplatek z prodlení – exekuce - 10,56 10,56

celkem 706,72

======

 

 

Výdaje

§ položka obsah schválený úprava rozdíl

rozpočet rozpočtu

 

1031 5021 lesy-odměny za sázení,vyžinování,těžbu

úklid, chem.ochranu 30 60 30

2310 5169 vodovod-služby(rozbory..) 60 70 10

2310 5171 vodovod-opravy - 50 50

3113 5154 ZŠ-el.energie - 22,2 22,2

3113 5171 ZŠ-opravy 37,49 39,69 2,2

3113 5321 ZŠ-neinv.příspěvky na žáky 40 140 100

3119 5137 MŠ-čerpadlo - 1,79 1,79

3314 5021 knihovna-odměna za přesun knih z Plzně - 5 5

3314 5169 knihovna-ost.služby 10 20 10

3314 5173 knihovna-cestovné - 0,1 0,1

3315 5139 muzeum-materiál 20 40 20

3315 5156 muzeum-pohonné hmoty - 1 1

3315 5171 muzeum-opravy 100 250 150

3316 5136 kniha-“Jaroslav Kvapil-život a dílo“ - 60,3 60,3

3319 5138 ost.kult.-nákup propagace 40 60 20

3319 5169 ost.kult.-služby(inzerát...) 5 15 10

3326 5222 příspěvek na kapli sv.Václava v Bažantnici 45 - -45

6409 5222 příspěvek ČSOPa na opravu kaple sv.Václava - 45 45

3511 5155 ZS-uhlí 40 50 10

3511 5171 ZS-opravy 475 5 -470

3511 6121 ZS-rekonstrukce střechy - 721,5 721,5

3611 5141 úroky z úvěru u HB-bytová výstavba - 660 660

3611 5149 úroky z úvěru u HB-bytová výstavba 660 - -660

3631 6121 VO-stavby-lucerny na náměstí - 260 260

3639 5171 MH-opravy a udržování 2 10 8

3639 5173 MH-cestovné - 0,21 0,21

3722 5137 odp.hospodářství-kontejnery - 17,3 17,3

5512 5132 hasiči-ochranné pomůcky - 2 2

5512 5154 hasiči-el.energie 10 15 5

5512 5222 hasiči-neinv.příspěvek - 0,4 0,4

6171 5149 MS-úroky z půjčky 6 8 2

6171 5154 MS-el.energie 85 115 30

6171 5173 MS-cestovné 10 20 10

6171 5194 MS-věcné dary 6 6,47 0,47

6171 5229 MS-příspěvek do SMS ČR - 1,66 1,66

6320 5163 pojištění majetku 56 114,55 58,55

celkem 1 149,68

=======

 

 

 

 

 

příjmy v tis. Kč – schválený rozpočet - 20 923,78

- úprava rozpočtu - 706,72

-----------------------------------------------------------

rozpočet po úpravě 21 630,50

========

 

výdaje v tis. Kč - schválený rozpočet - 27 325,01

- úprava rozpočtu - 1 149,68

--------------------------------------------------------------

rozpočet po úpravě 28 474,69

=========

 

 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji v tis. Kč - 6 844,19

========

 

 

 

 

Schváleno OZ dne :

 

 

 

 

..............................

Bc. David J. Klíma

starosta městyse

Vyvěšeno :

 

Sejmuto :